Under våren planerar jag att para Betilly’s Nässla. 

Mer information kommer efter genomförd parning.